WP 3

beginmaand:

4

duurtijd: (maand)

23

totaal aantal mensmaanden:

12

Titel :

Ondersteuning bij de voorbereiding en initiatie van online marketingstrategieën

Betrokken partner :

BAAV/VRA (WP-coördinator en – uitvoerder)

Thomas More (WP-mede-uitvoerder)

Mensmaanden :

6

5

Doelstellingen:

Dit werkpakket moet leiden tot

 • een basisformat t.b.v. online marketingplannen voor de autocarondernemer.
 • laagdrempelige, persoonlijke, innovatiestimulerende contacten met autocarondernemers.
 • het tot inzicht brengen van individuele autocarondernemers waar ze met hun bedrijf staan qua marketing en hoe innovatie nieuwe marktsegmenten kan aanboren.

 

Taken : beschrijving van de activiteiten, …

Taak 1 :

Inhoudelijke voorbereiding van de online marketingstrategie

 • De identificatie van online marketingtechnologieën en trends.
 • - Ontwikkelen van een basis online marketingplan.

Taak 2 :

Implementeren van het online marketingplan bij individuele autocarbedrijven

 • We maken bestaan, doel en opzet van de online marketingplan bekend via de gedrukte, digitale en mondelinge communicatiekanalen en –momenten van BAAV, FBA-VRA. We herhalen die boodschap regelmatig.
 • De innovatieadviseurs laten zich uitnodigen tot het realiseren van het online marketingplan bij de autocarondernemers. De implementatie neemt ongeveer een dag in beslag: kennismaking met bedrijf, het autocarpark, het dienstverleningsaanbod, innovatiebeleid, toekomstplannen. Op basis van deze input geeft  de innovatieadviseur richtinggevend advies.

 

Taak 3:

Helpdesk

 • Een helpdesk biedt nood bij dringende vragen. Deze helpdesk is zowel online als telefonisch bereikbaar.
 • De helpdesk heeft een belangrijke doorverwijsfunctie.

 

Taak 4 :

Bundeling van het synthese-overzicht

 • In het laatste kwartaal van het project maken we de round-up door de bevindingen van de verschillende gerealiseerde marketingplannen te bundelen in een synthesedocument.
 • We publiceren die bevindingen in twee of meer artikels in de vaktijdschriften.

 

Taak 5:

Afrondende conferentie

·        We ronden dit tweejarig traject af met een slotconferentie. We richten ons op de verschillende actoren uit de toeristische sector in het algemeen en de autocarsector in het bijzonder.

 

Verwachte resultaten en leverbaarheden:

 • L.3.1 Realisatie basisformat online marketingplan
 • L 3.2 Realisatie van minimum 10 online marketingplannen in de loop van het project.
 • L 3.3 Synthesedocument dat de bevindingen van de implementatie van de marketingplannen bundelt.
 • L 3.4 Minstens 2 artikels over deze algemene bevindingen in vaktijdschriften.
 • L 3.5 Conferentie waarop we minstens 80 deelnemers verwachten.