Plan - do - check - act

Aanpak/werkplan

 

Geïntegreerde aanpak

De activiteiten van het project bestaan uit drie werkpakketten die samen volgende elementen integreren:

·        het verruimen en vernieuwen van marketingstrategieën;

·        het doen implementeren van online marketingstrategieën;

·        kennisimplementatie en -disseminatie door middel van workshops, seminaries en publicaties.

 

Overzicht werkpakketten


De werkpakketten, geven een duidelijk overzicht van de chronologische aanpak van het project : welke opdrachten/dienstverlening mag u tegen welk moment verwachten. De overeenkomst met het IWT beschrijft 3 werkpakketten: 1. de organisatorische aanpak, 2. de disseminatie (seminaries, workshops) en 3. de eigenlijke ondersteuning aan de deelnemende bedrijven.

 

 

Werkpakket 1 WP1 Communicatie- en projectmanagement

Werkpakket 2 WP2 Seminaries en workshops

Werkpakket 3 WP 3 Ondersteuning bij de voorbereiding en initiatie van online marketingstrategieën