PARTNERS

Logo's partners prisma

Het PRISMA project verliep tussen 2014 en 2016 volgens een VIS traject voor innovatievolgers van het IWT, het Vlaamse agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. Het IWT, inmiddels omgevormd onder het Agentschap Ondernemen, adviseert de Vlaamse bedrijven en onderzoekscentra bij hun innovatieprojecten en steunaanvragen. Naast het IWT, waren de partners in dit project:

 

 

Logo BAAV

1. De beroepsvereniging BAAV (Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers van West- Vlaanderen) is de initiatiefnemer van het project. BAAV werd opgericht in 1928 als een lokale federatie. Vandaag is de BAAV voor de ganse autocarsector werkzaam op volgende domeinen:

·        de commerciële en promotionele ondersteuning van de sector in het algemeen en van het autocartoerisme in het bijzonder;

·        de organisatie van de opleidingen voor reisleiders én het beheer van de reisleiderspool ter ondersteuning van een kwalitatief hoogstaand aanbod voor het groepstoerisme met de autocar; 

·        de organisatie van Busworld Kortrijk (http://www.busworld.org), ’s werelds meest belangrijke B2B beurs in de autocarsector.

 

Kennis en expertise van BAAV

BAAV biedt een ruim en interessant platform om metingen uit te voeren, testtrajecten op te zetten en concepten af te toetsen aan de reële behoeften en noden van de verschillende stakeholders (autocarondernemers, reisleiders en vakantiegangers).

Met Busworld, de grootste autocarbeurs in de wereld, wil BAAV door het uitreiken van tweejaarlijkse awards de innovatie in de sector stimuleren. Zo bestaat er een award voor het betere autocarproduct en een award voor innovatie.

Met de organisatie van Busworld en de ruimere dienstverlening aan de leden is de BAAV voor Vlaanderen voor dit project de beste partner om innovatiestimulerende activiteiten te ontwikkelen die direct aansluiten bij het werkveld.

BAAV neemt bij de realisatie van het PRISMA-project de projectcoördinatie op zich.

 

 

Logo VRA

2. De VRA (Vlaamse Raad van Autobus- en Autocarondernemers), de Vlaamse vleugel van FBAA (Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemers) ondersteunt BAAV tijdens de duur van dit project. VRA stelt haar knowhow ter beschikking, maakt de resultaten mee bekent via het vakblad Car & Busmagazine en gebruikt haar ledencontacten om de informatie te verspreiden en de resultaten te delen.

 

Kennis en expertise van VRA

De VRA vertegenwoordigt de autocarsector bij overheden en vakbonden. Als de overkoepelende beroepsfederatie beschikt de VRA over een fijnmazig netwerk in de autocarsector alsook in de belendende sectoren.

De VRA beschikt over gerichte kennis en expertise met betrekking tot:

- de actiedomeinen ongeregeld vervoer, geregeld vervoer, bijzonder geregeld vervoer;

- de wetgeving voor elk van de voormelde drie actiedomeinen;

- de technische normen die van kracht zijn voor de verplichte kwaliteitscontrole van de Belgische autocars;

- economisch en fiscaal dienstbetoon;

- de promotie van de sector;

- de opleidingen in de sector (autobusondernemer, chauffeur & reisleider ).

 

 

  

Logo Thomas More

3. Thomas More Mechelen: Thomas More is de fusienaam van de hogeschool die vanaf het academiejaar 2012-2013 de voormalige hogescholen Lessius Mechelen, Lessius Antwerpen en Katholieke Hogeschool Kempen bundelt.

Vanuit Thomas More Mechelen wordt het project gerealiseert door medewerkers van het expertisecentrum Memori en de professionele bacheloropleiding Toerisme- en Recreatiemanagement.

De opleiding Toerisme- en Recreatiemanagement is allicht de belangrijkste actor van de vijf Vlaamse hogeschoolopleidingen op dit vlak. De opleiding van Thomas More Mechelen maakt samen met negen andere partners werk van de master opleiding in Toerisme (coördinator Katholieke Universiteit Leuven).

Memori is een onderzoeks- en expertisecentrum aan Thomas More Mechelen. Memori legt zich vanuit de economisch gerichte opleidingen toe op innovatie, communicatie en inclusie.

Memori integreert de basisopdrachten van het hoger onderwijs - onderzoek én onderwijs - in haar werking. De meeste Memori-medewerkers zijn namelijk ook lector in het vakdomein waar ze onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening verrichten.

Thomas More Mechelen was met haar opleiding en Toerisme en Memori medegangmaker van het Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie (STER), dat omvattende werkzaamheden ontwikkelde in de periode 2009-2012.

Memori realiseerde de afgelopen tien jaar volop onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening met betrekking tot de inzet van nieuwe media in de vrijetijdssector (toeristische en socioculturele sector).

Elk project kenmerkte zich door een grondige terreinverkenning, een vertaalslag naar het bestaande en potentiële werkveld en een doorgaans sterke disseminatie van de projectresultaten.