WP 2

beginmaand:

3

duurtijd: (maand)

22

totaal aantal mensmaanden:

11

Titel :

Seminaries en workshops

Betrokken partner :

BAAV/VRA (WP-coördinator en – uitvoerder)

Thomas More (WP-mede-uitvoerder)

Mensmaanden :

7

5

Doelstellingen:

Dit werkpakket moet leiden tot:

 • het aanbrengen van basisvaardigheden, kennis en attitudes om online marketinginstrumenten te implementeren;
 • het wegnemen van drempels en voordelen;
 • concrete werkinstrumenten in de vorm van handreikingen/infobrochures
 • inspiratie- en netwerkmomenten binnen het project.

 

Taken : beschrijving van de activiteiten, …

Taak 1 :

Inhoudelijke voorbereiding van de seminaries en workshops

 • De identificatie van online marketingtechnologieën en trends.
 • De inhoudelijke voorbereiding van de seminaries en workshops.
 • De organisatorische voorbereiding van de seminaries en workshops.
 • Het schrijven van praktische basishandreikingen/informatiebrochures.

 

Taak 2 :

Praktische organisatie van de seminaries en de workshops

 • De workshops duren een halve dag (namiddag of avond) en bieden een inleiding tot het thema, met sprekers en bijhorende presentaties uit het werkveld. Aansluitend voorzien we een netwerkmoment met beperkte maar verzorgde catering.
 • We kondigen de seminaries en workshops aan via e-mailing waarbij we een beroep doen op de adressenbestanden en de communicatiekanalen van BAAV en FBAA-VRA.
 • De workshops vinden plaats op verschillende, vlot bereikbare locaties in Vlaanderen. Ze zijn niet gratis, maar de deelnamekost is beperkt (< 100 €).

 

Verwachte resultaten en leverbaarheden:

We vermelden hier enkel de leverbaarheden die gericht zijn naar en van direct nut zijn voor het doelpubliek:

 • L 2.1 We organiseren jaarlijks minstens 4 seminaries/workshops, waarbij we telkens mikken op minimum 25 deelnemende autocarondernemers.
 • L 2.2 De publicatie van 5 basishandleidingen/brochures gedurende het projectverloop.