Wat is Prisma

De Vlaamse autocarsector is aan vernieuwing toe. Eén van de redenen is de vaak verouderde marketingtechnieken tegenover andere collectieve vervoersmodi (ic. trein en vliegtuig). Online marketing- en verkoopstechnologieën worden nog maar nauwelijks ingezet, in tegenstelling tot de andere toeristische actoren in binnen- en buitenland. Binnen de autocarsector groeit het besef om hier iets aan te doen.

 

In een samenwerkingsverband tussen VRA, BAAV, Memori- Thomas More en het IWT, wordt een persoonlijk begeleidingstraject voor deelnemende bedrijven opgezet. Dit traject bevat een grondige analyse en evaluatie van de marketingkanalen die het bedrijf op vandaag inzet, de opmaak van een marketing- en communicatieplan op maat van het bedrijf en begeleiding bij de introductie van dit plan. Tot de doelgroep horen zowel autocarbedrijven die eigen programmareizen aanbieden, als bedrijven die programma’s in co-creatie met de klant maken (maar geen eigen brochure hebben), als bedrijven die enkel de transfers uitvoeren.

Het Prisma doel

Met dit project beogen we:

·        de integratie van de autocar in de evoluerende e-society;

·        het doen introduceren van een relevante en doelgroepgerichte inzet van online instrumenten in de marketing en het verkoopproces van autocartoerisme;

·        het aanboren van nieuwe doelgroepen en marktsegmenten;

·        het verstevigen van de marktpositie;

·        het stimuleren van innovatieadoptie binnen de autocarsector. 

 

Binnen dit project worden zoveel mogelijk autocarbedrijven samengebracht om ervaring te delen en van nabij kennis te maken met de talrijke kansen die (online) marketing en communicatie bieden. Daarenboven worden de bedrijven bijgestaan bij de implementatie van innoverende online marketing- en communicatietechnologieën.

Deze technologieën innoveren de drie kerntaken van de autocarondernemer: het boeken van reizen, het informeren en adviseren van potentiële klanten en het dialogeren met klanten. Door de ontwikkeling te stimuleren van een innovatief en vernieuwend marketingbeleid kan de autocarsector zich sterker positioneren tegenover de concurrerende collectieve vervoersmodi. We reiken daarbij concrete handvaten aan om de marketingkwaliteiten van de autocarondernemer te versterken en te ondersteunen.

 

Prisma in de praktijk

Het project, gestart medio 2014, loopt over een periode van 2 jaren en verloopt in 3 fasen:

  1. Analyse en evaluatie van de huidige marketinginspanningen in de sector op basis van een enquête bij alle leden én diepte-interviews bij de deelnemende bedrijven.
  2. Ontwikkelen van een generisch marketing- en communicatieplan voor autocar-actoren met een sterke oriëntatie naar on-line media.
  3. Opstellen, uitwerken én implementeren van een specifiek bedrijfseigen marketing- en communicatieplan voor de deelnemende bedrijven aan het project.

Toelichtingen over de opzet en werking van het project worden gegeven tijdens regionale info sessies in Vlaanderen. De eerste werd gehouden te Aalter op 17 juli 2014 voor hoofdzakelijk West- en Oost-Vlaamse ondernemingen.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen steeds het deelnamecontract  downloaden of opvragen via de contactbutton, of bellen naar Eline op 051/22.60.60.