Te introduceren technologieën 

 

De technologieën die we in de autocarsector  willen introduceren spelen in op vernieuwende vormen van marketing en promotie. Binnen  dit project focussen we ons op drie kerntaken van de autocarondernemer/reisagent:

·        het boeken van reizen;

·        het informeren en adviseren van potentiële klanten;

·        het communiceren met klanten.

 

Het boeken van reizen

Van de Belgen die in 2012 een autocarreis boekten (rondreis of pendel) consulteerde 44,4% het internet (WES, 2013). 

Dit cijfer is opmerkelijk lager in vergelijking met de andere transportmodi (trein: 77,9% en vliegtuig: 87,9%). 

93,9% van wie in 2012 een reis boekte bij een transportmaatschappij consulteerde het internet. Voor 85,9% was dat de site van de transportmaatschappij zelf. Voor wie met de autocar reisde, was dit slechts 13,7%. 

 

 

Quasi niemand die met de autocar reisde, bekeek de site van een boekingsorganisatie (2,7%), een online reisbureau (1,1%) of een reisbeoordelingssite (2,6%).  Dit is niet zo verwonderlijk, want op deze sites is geen informatie over autocarreizen te vinden. 

Voor  vliegtuigreizen zijn die cijfers meer dan het tienvoud. 34,3% van de klanten zocht zijn weg via boekingssites. 23,7% van de vakantievluchten werd geboekt via een online reisbureau.  10% van de vliegtuigreizigers zochten informatie op een beoordelingssite.

Andere transportmodi maken volop gebruik van toepassingen waarmee het bedrijf online kan verkopen. Deze online verkoopsinstrumenten  kan men gemakkelijk integreren in de klassieke offline verkoop. Als een autocarondernemer echter niet online aanwezig is, kan de consument hem ook niet vinden.

 

Daarnaast zijn er nog twee andere belangrijke verschuivingen in het boekingsgedrag van de consument. Ten eerste is het boeken van reizen en ancillary services via smartphones en tablets een realiteit. Ten tweede geeft de consument meer en meer de voorkeur om losse componenten te combineren (=dynamic packaging) in plaats van te kiezen voor vaststaande reispakketten. Ook hier biedt bestaande technologie een oplossing.

 

Belangrijke technologieën om reizen te boeken zijn:

  • online boekingsmogelijkheden (bv. b2b2c boekingsmodules) als component van multichannel distributie;
  • mobiel boeken van reizen, via websites aangepast aan mobiele toestellen en applicaties;
  • software voor dynamic packaging.

 

Het informeren en adviseren van klanten

 

Waar vroeger de reisagent als informatieverstrekker de belangrijkste rol speelde, is dit vandaag het internet (Rubben, 2010). 69% van de Belgen consulteert het internet voor men op reis vertrekt. Sites van boekingorganisaties (13%) worden bijna evenveel bezocht als de sites van de reisagent of touroperator (14%), en reisbeoordelingssites (12%).  Online reisbureaus scoren 6%.

De brochure is nog steeds een belangrijke informatiebron. 27% consulteert een brochure van een reisagent of touroperator. Dit aandeel mindert echter in vergelijking met de voorgaande jaren, waar het belang van het internet als informatiebron vermeerdert. (WES, 2013).

Nochtans heeft de autocarondernemer via tools van leveranciers en technologie –en brokerbedrijven toegang tot meer en accuratere informatie dan een consument via internet. Het is zaak deze technologieën te implementeren bij de autocarsector.

Belangrijke technologieën voor het informeren en adviseren van klanten zijn:

·        dynamic packaging tools en andere nieuwe boekingsmodules;

·        nieuwe zoekfuncties en –modules.