Projectkenmerken/impact 

 

Innovatiedoel (vernieuwing/verandering bij de innovatievolgers)

Noodzaak uitvoeren project

 

Met dit project wensen we mee het tij te keren in de autocarsector. En dat is nodig om de autocarsector een volwaardige toekomst te geven.

Sinds 1995 is het gebruik van de autocar in het toerisme gehalveerd (WES, 2013).  Dit geldt zowel voor de korte vakanties (minder dan 4 dagen) als voor de lange vakanties (meer dan 4 dagen).

Het verlies geldt zowel voor de bestemmingen, de reistypes (bv. skivakanties, cultuurreizen, citytrips, ...) als de doelgroepen. De concurrentie komt van de low cost luchtvaartmaatschappijen en van de wagen, met de bedrijfswagen in het bijzonder. De WES-studie (WES, 2012) stelt ook een afname van het groepstoerisme vast. Toch blijft de autocarsector voor het segment “groepstoerisme” in verhouding met de andere toeristische sectoren een belangrijke speler. Daarnaast kalft de markt van medioren en senioren af. Deze beide marktsegmenten zijn het traditionele doelpubliek voor de autocar.  Ondanks de vergrijzing groeit de autocarmarkt contradictorisch niet.

Het verlies aan marktaandeel in combinatie met de stijgende kosten (brandstof, banden, de verplichte Euro 5 en Euro 6 motoren) maken dat de rentabiliteit van de sector onder druk staat.

Het behoud van het marktaandeel in de huidige marktsegmenten (medioren, senioren, verenigingen en scholen) vormt een hele uitdaging.  De medioren en senioren van vandaag lijken nauwelijks nog op hun leeftijdsgenoten van 20 jaar geleden. Hoewel het merendeel van de medioren en een sterk groeiende groep senioren het internet hebben omarmd (ADSEI, 2013), richt de autocarsector zich nog altijd tot deze groepen  met de marketingkanalen van 20 jaar geleden. 

 

De autocarsector is onvoldoende mee geëvolueerd met de attitudes van hun (potentiële) klanten. Er bestaan al verschillende mogelijkheden waarmee een autocarbedrijf zelf online kan verkopen en deze verkoop kan doen wisselwerken met de offline werking. We stellen echter  vast dat -op enkele uitzonderingen na- de autocarbedrijven hun marketing beperken tot het drukken van brochures, het organiseren van opendeurdagen  en eventueel het hebben van een website (waarop slechts zelden een reserveringsmogelijkheid is voorzien).  Het gebruik van sites van boekingsorganisaties (bv. booking.com, …), online reisbureaus (bv. weekendjeweg.be,  airstop.be, ..) of  beoordelingssites (bv. tripadvisor.be, …) is nog niet doorgedrongen in de sector. Nochtans zijn  boekingsorganisaties alleen al goed voor 15% van de reismarkt (WES, 2012).

 

Deze online afwezigheid is problematisch, want de nieuwe consument (en bij uitstek digital natives) zoekt zijn weg via het web. Reisproducten van autocarbedrijven worden veelal alleen maar in de fysieke locatie van het eigen kantoor verkocht.  Slechts een klein aandeel  (i.e.  stadsrondritten) wordt via reisbureaus aangeboden.  In de meeste gevallen blijft het bij één verkooppunt.

Nieuwe technologieën zijn voorhanden, maar de sector onderschat het publieksbereik (“onze klanten maken hiervan geen gebruik”),  en percipiëren internettoepassingen als moeilijk en tijdrovend, kostenverhogend (duur) met verhoudingsgewijs weinig toegevoegde waarde.

Een belangrijke reden voor deze innovatieachterstand ligt in de bedrijfsstructuur. De autocarsector kenmerkt zich door veel kleinschalige bedrijven, vaak familiebedrijven en éénmanszaken. Door een gebrek aan menselijk kapitaal, middelen en technologische competitiviteit is het voor kleinere spelers moeilijk om nieuwe trends en  marketinginstrumenten in het bedrijf te introduceren.  Een externe katalysator is hiervoor noodzakelijk.

Om een echte kentering te realiseren moeten ook nieuwe doelgroepen aangetrokken worden. Nieuwe marketingkanalen hebben hier hun rol te spelen.

  

Drie werkpunten dringen zich op :

1.      Een actualisering van de marketingtechnieken in de sector,

2.      Een algemene imagocampagne voor de sector,

  1.   Omvattende productinnovatie (uitdenken reisconcepten die tegemoet komen aan de verwachtingen van nieuwe doelgroepen).

 

De actualisering van de marketingtechnieken is het voorwerp van dit VISIV traject voor innovatie-volgers. Voor het tweede werkpunt  heeft de sector een imagocampagne ontwikkeld, die momenteel in uitvoering is.  Het derde werkpunt productinnovatie zal onderwerp uitmaken van een nieuw VIS-traject, VICA die begin 2015 van start zal gaan.  Voorbereidend werk dat de noodzaak van productvernieuwing aantoont, is reeds gebeurd (zie hieronder bij de documentatie)